Zevental Predikaties. Deel 4

24,50

Artikelnummer: 9789076731247 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Hardcover, 260 pagina’s. Cornelis van den Oever werd op 14 februari 1802 te Valkenburg (Z.H.) geboren. Op 14 december 1823 huwde hij met Katje van der Bil. Uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren, waarvan zij er 9 grafwaarts moesten dragen. Aanvankelijk Ned. Hervormd, scheidde hij zich af naar de Afgescheiden gemeente van Rotterdam, maar ook deze verliet hij en ging zelf voor in het oefenen. Mede onder invloed van ds. W.W. Smitt werd op 15 januari 1844 in Rotterdam de Gereformeerde Gemeente onder ‘t Kruis geïnstitueerd, waar C. v.d. Oever eerst als ouderling en een half jaar later, 9 juni 1844, tot predikant bevestigd werd.

Op tal van plaatsen bracht hij het Woord tot in Duitsland toe. Zijn vruchtbare pen bracht 118 preken voort die graag gelezen werden.

Sinds juni 1877 was hij niet meer in staat de gemeente regelmatig te bedienen, tot op 5 december 1877, toen ook hij de weg van alle vlees moest gaan, nadat hij de gemeente van Rotterdam ruim 33 jaar mocht dienen. Door ds. W.C. Huyser werd hij op 8 december begraven.

Dit deel omvat 7 predikaties:
1. De van God uitverkoren zondaar gegrepen tot zijn eeuwige behoudenis (Nieuwjaarspredikatie, Jesaja 41:8,9)
2. De heilzame raad tot onderhoud van het leven, of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk (Genesis 41:55b)
3. De fondamentstenen van de leer der zaligheid gelegd, tot troost en vastigheid voor Gods volk (Romeinen 8:30a)
4. De schreiende en hopeloze weduwe, met haar hulpeloze wezen in nood, roepende in haar radeloze toestand om redding tot de man Gods (2 Koningen 4:1 en 2a)
5. Het grote loon voor de kleine arbeid in liefde betoond aan armen en ellendigen (Jesaja 58:10)
6. De vrijwillige liefde Gods aan afkerige zondaars bewezen (Hoséa 14:5)
7. Het vreselijk gezicht van ‘s Heeren twist met het volk Israëls, en de biddende Amos (Biddagpredikatie, Amos 7:4 en 5)