Zevental Predikaties. Deel 2

27,50

Artikelnummer: 9789076731223 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Hardcover, 299 pagina’s.

Cornelis van den Oever werd op 14 februari 1802 te Valkenburg (Z.H.) geboren. Op 14 december 1823 huwde hij met Katje van der Bil. Uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren, waarvan zij er 9 grafwaarts moesten dragen. Aanvankelijk Ned. Hervormd, scheidde hij zich af naar de Afgescheiden gemeente van Rotterdam, maar ook deze verliet hij en ging zelf voor in het oefenen. Mede onder invloed van ds. W.W. Smitt werd op 15 januari 1844 in Rotterdam de Gereformeerde Gemeente onder ‘t Kruis geïnstitueerd, waar C. v.d. Oever eerst als ouderling en een half jaar later, 9 juni 1844, tot predikant bevestigd werd.

Op tal van plaatsen bracht hij het Woord tot in Duitsland toe. Zijn vruchtbare pen bracht 118 preken voort die graag gelezen werden.

Sinds juni 1877 was hij niet meer in staat de gemeente regelmatig te bedienen, tot op 5 december 1877, toen ook hij de weg van alle vlees moest gaan, nadat hij de gemeente van Rotterdam ruim 33 jaar mocht dienen. Door ds. W.C. Huyser werd hij op 8 december begraven.

Dit deel omvat 7 predikaties:
1. De verborgenheid van Gods eeuwige verbondsliefde geopenbaard in het opzoeken en bekleden van Adam en Eva (Genesis 3:21,22)
2. De lastdragende en wenende Sioniet over de zonde en goddeloosheid van een beweldadigd volk (Biddagpredikatie, Jeremia 9:1)
3. De troostleraar beloofd door Jezus aan zijn discipelen (Johannes 14:26)
4. Christus’ discipelen in doodsnood roepende tot de Heere (Matthéüs 8:25b)
5. Heerlijkste verlossing uit de grootste benauwdheid (Genesis 22:13)
6. Het droevige verleden en het aangename tegenwoordige (Hooglied 2:11m)
7. De eeuwige vrije genade Gods geopenbaard tot troost en vastigheid voor de in Christus uitverkoren zondaar (Romeinen 8:1a, met een na-rede)