Wat is uw enige troost? Preken uit de Heidelbergse Catechismus

37,94

Beschrijving

Hardcover, 520 pagina’s.

Ds. J.W. Kersten (1915-1960) heeft vaak gepreekt over de Heidelbergse Catechismus. Negenentwintig catechismuspreken zijn op schrift gesteld en in dit boek bijeen gebracht. De overige preken waren niet meer beschikbaar.

De preken van ds. J.W. Kersten worden gekenmerkt door een directe stijl: ‘Maak van die grote zaligheid toch een hartelijk en een vrijmoedig gebruik. Wordt er iemand uitgesloten die van het lijden en sterven van Christus geen gebruik mag maken?’ schrijft Kersten in zijn preek over zondag 15.

De belijdenis dat ‘de Heilige Geest het ware geloof in de harten werkt door de verkondiging van het Heilig Evangelie’ (H.C. antwoord 21 en 65) was Kersten dierbaar. Zonder onderscheid verkondigde hij bekeerden en onbekeerden, hoofd voor hoofd, de belofte van het Evangelie, namelijk dat ‘een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’