Vreugde bij de Bron. Verspreide geschriften van Ds. I. Kievit

64,95

Artikelnummer: 9789033633010 Categorie: Tag:

Beschrijving

Hardcover met stofomslag, 815 pagina’s.

De hervormde predikant Izaäk Kievit (1887-1954) nam in de eerste helft van de twintigste eeuw een vooraanstaande rol in hervormd-gereformeerde kring in. Behalve predikant in Baarn was hij de invloedrijke (eind) redacteur van het ‘Gereformeerd Weekblad’. Ook belegde hij vanaf 1939 zogenaamde contio’s (studiebijeenkomsten) voor theologiestudenten en beginnende predikanten.

In ‘Vreugde bij de Bron’ zijn voor het eerst alle bewaard gebleven contio-lezingen gepubliceerd, naast een representatieve selectie uit de bijdagen in het ‘Gereformeerd Weekblad’. Behalve grondige studies over Johannes Calvijn zijn hier belangrijke artikelen en lezingen over Pinksteren, de rechtvaardiging, onsterfelijkheid en opstanding bijeengebracht, en zeven boeiende lezingen over de dynamiek van de moderne tijd en het belang om het statisch-gegevene dynamisch te doorleven.

De ‘Verspreide Geschriften’ zijn verzameld en geannoteerd door prof. dr. W. Balke, emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de Reformatie. Hij groeide op in Baarn, en behoorde met zijn familie tot de vriendenkring van ds. Kievit.