Verlost uit de ijzeroven. De tien plagen in Egypte (De Fonteinserie 12+ 8)

11,50

Beschrijving

Hardcover, 179 pagina’s.

De onderdrukking van de Israelieten in Egypte en hun bevrijding uit Farao’s macht, is een bekende geschiedenis in de Bijbel. Het is een beeld van Gods strijdende Kerk op aarde. In de reactie van Farao en zijn volk op de tien plagen die over Egypte kwamen, zien we het verzet tegen de Heere en Zijn dienst, zoals dat in alle mensen van nature leeft. Van onszelf bukken wij nooit in waarheid voor God.
Wat bij ons echter onmogelijk is, dat is mogelijk bij de Heere. Door hartvernieuwende genade wint Hij onwillige en vijandige mensen in voor Zijn liefdedienst. Dan verlaten zij het Egypte van de zonden en, verlost door de Rode Zee van Jezus’ bloed, richten zij hun voet naar het hemelse Kanaan
Het grote verschil tussen deze twee soorten mensen blijkt in hun leven en sterven.

Met gespreksvragen!

Extra informatie

Serie:

Serie deel:

8