Verlangen naar het Vaderland (Studium Generale 9)

13,99

Artikelnummer: 9789058299246 Categorie: Tag:

Beschrijving

Paperback, 110 pagina’s.

Het besef van vreemdelingschap op aarde en het verlangen naar de hemelse heerlijkheid lijken in onze tijd aan betekenis in te boeten. In de geschiedenis van theologie en vroomheid neemt dit aspect van het christelijk geloof echter een belangrijke plaats in.

Dr. De Reuver brengt dit thema onder de aandacht aan de hand van een zevental bekende theologen uit het verleden. Hij begint bij de kerkvader Augustinus. Daarna staat hij stil bij twee middeleeuwse auteurs, Bernardus van Clairvaux en Thomas a Kempis. Vervolgens geeft hij een schets van de manier waarop Luther en Calvijn de gerichtheid op de eeuwigheid verwoorden. Er wordt ook aandacht geschonken aan het hemelverlangen dat opklinkt bij een piëtistische auteur uit de Nadere Reformatie, namelijk Willem Teelinck. Tenslotte laat de auteur zien hoe de prediker Kohlbrugge de christelijke vreemdelingschap beleefde en hoe hij het verlangen naar het Vaderland vertolkte.

‘Verlangen naar het Vaderland’  is het negende deel in een serie publicaties van Driestar-educatief in samenwerking met uitgeverij Groen. De publicaties bevatten integrale of bewerkte lezingen in het kader van het Studium Genarale programma.

Extra informatie

Serie:

Serie deel:

9