Verhandeling over de Heidelbergse Catechismus in 52 leerredenen

68,00

Beschrijving

Hardcover, 699 pagina’s   

Johan Carel Palier

Zijn vader Charles Palier vluchtte in 1688, na herroeping van de edict van Nantes, uit Metz, waar hij een boekdrukkerij had. Hij richtte in ‘s Hertogenbosch een boekdrukkerij op, welk vele jaren van vader op zoon in overgegaan.
Op 16 juni 1729 werd zijn zoon Johan Carel geboren die niet in het familie bedrijf kwam, maar ging studeren in de theologie.
In 1755 werd hij predikant te Well en Amenzoden en in 1769 te ‘s Hertogenbosch, in de plaats van Mobachius, die naar Haarlem was vertrokken.
Op 14 november 1770 werd hij door de regering van de stad tot hoogleraar in de godgeleerdheid benoemd. Hij was een zeer werkzaam man en was onder andere lid van de Leydsche maatschappij der letterkunde en de Hollandsche maatschappij van wetenschappen te Haarlem.
Hij overleed de 20e februari 1781 te ‘s Hertogenbosch.
De leerredenen over de Heidelbergsche Catechismus zijn na zijn overlijden in 1792 uitgegeven.