Vergeving

10,90

Artikelnummer: 9789057413261 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hardcover, 105 pagina’s.

In het allervolmaakste gebed leerde de Heere Jezus Zijn discipelen bidden: ‘En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.’
Zonder vergeving zullen alle goede dingen van dit leven ons geen goed doen. Zolang wij geen vergeving hebben ontvangen, verkeren wij onder een vonnis.Zij, die het onrecht bedreven hebben, zijn verplicht het kwaad dat zij gesticht hebben te herstellen en het te vergoeden tegenover God en mensen.

Dr. Thomas Manton (1620-1677) werd geboren in het jaar 1620. Vóór hij twintig jaar was, had hij zijn studies beëindigd en werd hij als leraar bevestigd. Op woensdag kwamen velen zijn Bijbellezing volgen en gewoonlijk waren er velen van de voornaamsten uit de stad aanwezig. Tegen iemand, die opmerkte, dat er zoveel rijtuigen bij de deuren stonden, zei hij: ‘Ik heb hoorders te paard en bidders te voet.’ Hij stierf in het jaar 1677.