Uw trouw alleen. Het leven en werk van oefenaar Hendrik van Schothorst (1865-1938)

23,50

Artikelnummer: 9789057413018 Categorie: Tag:

Beschrijving

Hardcover, 259 pagina’s.

Deze levensbeschrijving is geheel gebaseerd op een tweetal authentieke documenten. Beide zijn met de hand geschreven door H. van Schothorst zelf en nu nog in het bezit van de familie. Daarnaast is zeer beperkt gebruik gemaakt van een aantal brieven van zijn hand of aan hem en zijn vrouw gericht. Het is de bedoeling geweest om hetgeen door Van Schothorst zelf werd opgeschreven, in alle eenvoud en ongewijzigd weer te geven en door te geven.

Oefenaar Van Schothorst was een eenvoudig man met weinig schoolse vorming, en is dat ook altijd gebleven. Eerlijk beschrijft hij zijn ellende, zijn moeiten, zijn zorgen, zijn tekort en zijn gemis, inwendig en uitwendig. En alleen al daarom is het lezen van dit boek zo zeer de moeite waard.

De titel van dit boek is ontleend aan het 46ste berijmde vers van Psalm 119. De woorden van dit vers, waarvan de laatste regel luidt: ‘Om aan Uw trouw alleen mijn hoop te hechten’ waren de laatste woorden die Van Schothorst hier op aarde sprak. Nadat hij met heldere stem dit vers gezongen had, slaakte hij nog een diepe zucht en was niet meer.

Moge het lezen van dit boek, onder de zegen des Heeren en door de werking van God de Heilige Geest, in veler hart de begeerte verwekken of verlevendigen om iets van het leven te kennen en te beoefenen dat, uit vrije gunst en alleen om het eeuwig welbehagen, aan Hendrik van Schothorst was geschonken.