Uit de diepten – 4 preken

12,50

Artikelnummer: 9789057413438 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hardcover, 128 pagina’s.

In de eerste preek horen we de dichter van Psalm 130 zeggen: ‘Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE.’
Vervolgens horen we de profeet Jesaja vanuit de diepten uitroepen: ‘Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort.’
In de derde preek horen we de Heere Jezus Christus van uit de diepten van Zijn lijden uitroepen: ‘Het is volbracht.’
Tenslotte horen we de apostel Paulus een levend gemaakt mens, die uit de diepten van zijn doodstaat is opgehaald, aanspreken met deze woorden: ‘Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.’

Ds. J. Veenendaal (1945-2010) was in zijn leven predikant van Christelijke Gerformeerde Kerken en de Gerformeerde Gemeenten.