Aanbieding!

Twaalf Réveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten

19,50

3 op voorraad

Artikelnummer: 9789055512799 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hardcover, 520 pagina’s.

”Rijk en overvloedig was de bedeeling des Heiligen Geestes in de jaren 1820-22, niet alleen bij ons, maar ook in andere landen. Menigmaal is mijn aandacht gevallen op die jaren als door bijzondere zegeningen, vooral geestelijke, gekenmerkt.”

Deze woorden werden een halve eeuw na dato geschreven door de christenjood Abraham Capadose. Hijzelf was van die bijzondere zegeningen het onderwerp geworden, vanwege zijn opmerkelijke bekering en overgang tot het Christendom. Hij was tevens getuige geweest van de geestelijke opwekking in het buitenland: voornamelijk tijdens zijn verblijf in Zwitserland, in de jaren 1836-1837.

Genoemde Abraham Capadosa is één van de mannen van het Réveil, die – samen met nog elf anderen, waaronder Willem Bilderdijk, Isaäc da Costa, Willem en Dirk van Hogendorp, Willem de Clercq en Guillaume Groen van Prinsterer – in dit boek worden behandeld. Dit geschiedt voornamelijk op grond van de door hen gevoerde onderlinge correspondentie. In een uitvoerige inleiding worden genoemde getuigen geplaatst tegen de achtergrond van het vroeg-negentiende-eeuwse internationale Réveil. Inzonderheid het geestelijke karakter hiervan, met de hieruit voortvloeiende missionaire gedrevenheid, krijgt hierbij alle aandacht. In een slothoofdstuk wordt in het kader van het nationale Réveil de dominante plaats van Willem Bilderdijk getekend. In deze afrondende beschouwing komt ook de hedendaagse optiek op de grote dichter en geleerde aan de orde. Een uitvoerig literatuuroverzicht en register van persoonsnamen completeren het geheel.