Roepstemmen

9,95

Artikelnummer: 9789057410819 Categorie: Tag:

Beschrijving

Hardcover, 71 pagina’s.

In 1845 verscheen de eerste druk van dit boekje met als titel ‘Roepstemmen uit de gewesten der eeuwige rampzaligheid’. Hierin laat ds. Ledeboer mensen aan het woord die plotseling uit de tijd verhuisd zijn naar de eeuwige rampzaligheid. In zijn voorwoord schrijft hij: ”… De taal van de ellendige en rijke, maar nu eindeloos arm gewordene, is ook de taal van alle verdoemden in de hel. Kunnen zij niet tot ons wederkeren om ons het vreselijke van de hel te schetsen, wij zullen eens tot hen gaan, indien de arm van de Almachtige niet aan ons wordt geopenbaard, indien wij, uit eeuwige erbarming en soeverein welbehagen, niet getrokken worden uit de klauwen van de helse draak en overgezet in het Koninkrijk des Zoons van Gods eeuwige liefde en vrijmachtig welbehagen. Het is dan mijn begeerte, zo het de Heere uit vrije genade behagen zal, mij daartoe bekwaam te maken, tot u, als uit de mond van die ongelukkige, overeenkomstig de Heilige Schrift, een ernstig woord te spreken…” 

Een naschrift met iets uit het veelbewogen leven van ds. Ledeboer en een bloemlezing uit zijn gedichten zijn opgenomen.