Petrus, een apostel van Jezus Christus – 6 preken

12,95

Artikelnummer: 9789057414565 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hardcover, 99 pagina’s.

Wij kennen Petrus wel. Het was een discipel van Jezus Christus. Petrus droeg die naam niet altijd. Hij heette eerst Simon. Wat was hij voor iemand? Hij was een visser en voer het water op van het meer van Galiléa en hij ving de vis en hij leefde daarvan. Hij werkte met nog wat familiebetrekkingen en andere vissers. Dan wordt Simon, niet Petrus, geroepen tot discipel van de Heere Jezus. Dan volgt hij Jezus. Er staat zo heel eenvoudig dat ze terstond de netten hebben verlaten. Ze hebben het werk neergelegd en volgden Jezus. 

In de aanhef van de eerste brief zegt hij: ‘Petrus, een apostel van Jezus Christus.’ De brief heeft een eenvoudige aanhef. Het is een aanhef, zoals Paulus dat ook deed. Elke brief in die tijd begon met het noemen van de naam die de brief geschreven en verzonden heeft. Het was toen het gebruik, dat je de afzender vooropzette; de geadresseerden volgen daarna. In vers 2 worden de geadresseerden aangegeven. In 
vers 1 komen we de vreemdelingen tegen, verstrooid in Pontus, Galátië, Cappadócië, Azië en Bithynië. We kunnen ervan uitgaan dat degenen die de brief hebben ontvangen, Petrus hebben gekend. Dat geldt van ons in een zeker opzicht ook. Wij kennen Petrus wel. Het was een discipel van Jezus Christus. 

Dit boek bevat zes preken over 1 Petrus 1.