Opzoekende zondaarsliefde – De geestelijkheid van het Kerkrecht

13,90

Artikelnummer: 9789463701556 Categorie: Tag:

Beschrijving

Hardcover, 110 pagina’s.

Een van de kenmerken van de ware kerk is de uitoefening van de kerkelijke tucht. Dat is in onze tijd geen eenvoudige opgave. Enerzijds dreigt de sleutel van de tuchtuitoefening te roesten, anderzijds is er het gevaar van juridisering en wordt het doel van de kerkelijke tuchtuitoefening gemist: het handelen van de Heere om Zijn kinderen te behouden in de gemeenschap met Christus. 

In dit boekje wordt een uitleg gegeven van Mattheüs 18 en 19 en worden met name de verzen 15-20 in haar context bezien. Om zo vanuit de Schrift iets te zeggen over de geestelijkheid van het kerkrecht. Tegelijk beoogt dit boekje het hart te zoeken van arme zondaren en te wijzen op die goede Herder der schapen Die het verlorene zoekt. Het gaat ten diepste om Zijn opzoekende zondaarsliefde.