Noodzakelijkheid van de geestelijke en bevindelijke godsdienst – Set 3 delen

67,50

Artikelnummer: 2224890018 Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

Hardcover, 3 delen.

Deel 1
18 Predikaties: 1. Het bevel van Jezus aan Zijn apostelen tot een algemene prediking van het Evangelie (Mark. 16:15) 2. De verschillende gevolgen van onze verschillende denk- en handelwijs omtrent het Evangelie (Mark. 16:16) 3. De ongelukkige staat van de natuurlijke mens (Esther 5:9-13) 4. De ondoorgrondelijke grootheid van God (1e predikatie over Job 36:26a) 5. De ondoorgrondelijke grootheid van God (2e predikatie over Job 36:26a) 6. De voleinding der wereld (1e predikatie over 2 Petr. 3:10-13) 7. De voleinding der wereld (2e predikatie over 2 Petr. 3:10-13) 8. De ondoorgrondelijke liefde Gods in het geven van Zijn eniggeboren Zoon aan de wereld (Joh. 3:16) 9. De vrijgunstige nodiging van het Evangelie (Openb. 22:17b) 10. De gezegende uitwerking van Petrus prediking op de pinksterdag, of de ware verslagenheid des harten (Hand 2:37, 38) 11. De noodzakelijkheid van de aard van de geestelijke en bevindelijke godsdienst (1e predikatie over Rom. 8:9b) 12. De noodzakelijkheid van de aard van de geestelijke en bevindelijke godsdienst (2e predikatie over Rom. 8:9b) 13. De noodzakelijkheid en aard van de geloofsvereniging met Jezus (1 Joh. 5:!2) 14. De heerlijkheid van Jezus (Jes. 9:5) 15. Het zalige van Gods nabijheid (voorber. Heilig Avondmaal) (1e predikatie over Ps. 73:28a) 16. Het zalige van Gods nabijheid (bij gelegenheid van de bediening van het Heilig Avondmaal) (2e predikatie over Ps. 73:28a) 17. De Toevlucht van een christen in de dag der benauwdheid (Ps. 50:15) 18. Het geluk en hoogste doel van de christen in zijn leven en sterven (Filip. 1:21)
Overgezet in de nieuwe spelling vanuit ‘Verzameling van Eenvoudige Leerredenen 3e druk van 1834.

Deel 2
Zes brieven van ds. H.R. van Lier aan ds. J. Newton. Naast de brieven aan ds. J. Newton en een karakterschets van ds. Helperus Ritzema van Lies door Prof. Hofstede vindt u in dit boek ook een tiental predikaties. 1. De redenen, waarom Jezus van de Joden werd versmaad en verworpen (Jesaja 53:3a) 2. Ter nabetrachting van het Heilig Avondmaal (Ezech. 16:63) 3. Ter nabetrachting van het Heilig Avondmaal (Matth. 7:21) 4. Martha’s en Maria’s verschillend gedrag en keuze (1e predikatie over Luk. 10:38-42) 5. Maria’s keuze (2e predikatie over Luk. 10:38-42) 6. Het gesprek van Jezus met Nicodémus (1e predikatie over Joh. 3:1-3) 7. Het gesprek van Jezus met Nicodémus (2e predikatie over Joh. 3:4-8) 8. Jezus’ onderhandeling met Petrus (1e predikatie over Joh. 21:15-19) 9. Jezus’ onderhandeling met Petrus (1e predikatie over Joh. 21:15-19) 10. Paulus’ prediking tot Felix en Drusilla (Hand. 24:24-27)
Overgezet in de nieuwe spelling vanuit ‘Eenvoudige Leerredenen’ 2e druk 1806.

Deel 3
Verhandeling over De beste middelen en Verhandeling over Des mensen oorspronkelijke verplichting door Ds. Helperus Ritzema van Lier (1764-1792). Verrijkt met een overzetting vanuit de 2e druk (1836) van Dagboek, Gemeenzame brieven en Eenzame overdenkingen door Catharina Allegonda van Lier (1768-1801)