Noodzakelijkheid van de geestelijke en bevindelijke godsdienst – Deel 1

25,50

Artikelnummer: 9789075236204 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Hardcover, 333 pagina’s.

18 Predikaties:
1. Het bevel van Jezus aan Zijn apostelen tot een algemene prediking van het Evangelie (Mark. 16:15) 2. De verschillende gevolgen van onze verschillende denk- en handelwijs omtrent het Evangelie (Mark. 16:16) 3. De ongelukkige staat van de natuurlijke mens (Esther 5:9-13) 4. De ondoorgrondelijke grootheid van God (1e predikatie over Job 36:26a) 5. De ondoorgrondelijke grootheid van God (2e predikatie over Job 36:26a) 6. De voleinding der wereld (1e predikatie over 2 Petr. 3:10-13) 7. De voleinding der wereld (2e predikatie over 2 Petr. 3:10-13) 8. De ondoorgrondelijke liefde Gods in het geven van Zijn eniggeboren Zoon aan de wereld (Joh. 3:16) 9. De vrijgunstige nodiging van het Evangelie (Openb. 22:17b) 10. De gezegende uitwerking van Petrus prediking op de pinksterdag, of de ware verslagenheid des harten (Hand 2:37, 38) 11. De noodzakelijkheid van de aard van de geestelijke en bevindelijke godsdienst (1e predikatie over Rom. 8:9b) 12. De noodzakelijkheid van de aard van de geestelijke en bevindelijke godsdienst (2e predikatie over Rom. 8:9b) 13. De noodzakelijkheid en aard van de geloofsvereniging met Jezus (1 Joh. 5:!2) 14. De heerlijkheid van Jezus (Jes. 9:5) 15. Het zalige van Gods nabijheid (voorber. Heilig Avondmaal) (1e predikatie over Ps. 73:28a) 16. Het zalige van Gods nabijheid (bij gelegenheid van de bediening van het Heilig Avondmaal) (2e predikatie over Ps. 73:28a) 17. De Toevlucht van een christen in de dag der benauwdheid (Ps. 50:15) 18. Het geluk en hoogste doel van de christen in zijn leven en sterven (Filip. 1:21)

Overgezet in de nieuwe spelling vanuit ‘Verzameling van Eenvoudige Leerredenen 3e druk van 1834.