Nabij God te zijn, Deel 1

12,90

Artikelnummer: 2222570018 Categorie: Tag:

Beschrijving

Hardcover, 246 pagina’s.

De in dit boek bijeengebrachte meditaties (uit het Oude Testament) zijn in de loop der jaren geschreven door wijlen Dr. C. Steenblok, zij zijn zowel schriftuurlijk als bevindelijk van inhoud. Want juist dit kenmerk, hetwelk altijd het grootste sieraad van de Schriftverklaarder geweest is: onderwerping aan het gezag der Schrift, kan van Dr. Steenblok gezegd worden. Hij is een van de weinige theologen van de twintigste eeuw die de oude gereformeerde leer niet alleen met kennis van zaken naar voren heeft gehaald, maar ook met al de kracht die in hem was heeft verdedigd.

Nabij God te zijn,  is het opschrift van de eerste overdenking, die hij voor onze gemeenten op schrift stelde en wel in het eerste na-oorlogse nummer van ‘De Saambinder’, waarvan hij in 1945 op voorstel van Ds. G.H. Kersten hoofdredacteur werd. Overigens zijn de meditaties afkomstig uit ‘De Saambinder’, ‘De Wachter Sions’ en de voormalige ‘Kerkbode’ van de Gereformeerde Gemeente van Gouda.