Maar wij hoorden niet! Het leven en de prediking van ds. Reinier Kok (1890-1982) in historisch perspectief

23,95

Artikelnummer: 9789082426021 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Paperback, 416 pagina’s.

In het boek Maar wij hoorden niet! gaat W. van der Zwaag in op de kwestie van ds. R. Kok, de predikant van de Gereformeerde Gemeenten die in 1950 werd geschorst. Volgens de synode was de belofte van het Evangelie alleen voor de uitverkorenen en zou ds. Kok de belofte van het Evangelie ten onrechte vereenzelvigen met het aanbod van genade, dat tot iedereen komt.

De schrijver geeft een overzicht van zijn leven en de achtergronden van de kritiek op de prediking van ds. Kok en de synodale ontwikkelingen daaromtrent. Hij was onder de indruk van deze voorganger, zijn geestelijke leven en zijn prediking, die enerzijds scherp was en ‘ontdekkend’, alles van de vrome mens afsneed, anderzijds ook onvoorwaardelijk het Evangelie verkondigde.

Deze leraar werd na ruim vijfendertig jarige getrouwe arbeid volgens de schrijver op ongenoegzame en onduidelijke gronden in zijn ambtelijke bediening geschorst. De schrijver is van oordeel dat de schorsing ook een negatieve impact had op de prediking van de kerk waartoe ds. Kok behoorde. ‘Het kerkelijke vonnis, dat destijds over ds. Kok werd uitgesproken, is inmiddels meer dan zestig jaar geleden. Heeft daar God onmisbare zegen op gerust? Heeft deze handelswijze zowel de kerkelijke eenheid als de broederlijke liefde versterkt en de liefde tot de onbekeerde medemens opgewekt of een gemoedigd? Deze vragen blijven ook liggen voor Gods alwetend aangezicht!’