Licht en schaduw van het geestelijk leven. Vertaald en van aantekeningen en Schriftverwijzingen voorzien door Herman Schaeffer

9,95

Artikelnummer: 9789462781597 Categorie: Tag:

Beschrijving

Paperback, 158 pagina’s.

Het geestelijk leven van elke gelovige kenmerkt zich door een afwisseling van licht en schaduw. Er zijn schaduwen die het geestelijk leven verduisteren. Zo is er de schaduw van onwetendheid, van schuld en van de tijdelijke verduistering van Gods aanwezigheid. Aan de andere kant zijn er de lichten, die het geestelijk levenspad verhelderen, zoals het herstel van Gods beeld in de gelovige en de vruchten van heiligmaking.

Het doel van de auteur met dit boek is bijdragen aan een beter begrip van de aard van het geestelijk leven en hulp aanreiken voor de groei ervan.

Octavius Winslow (1808-1878) was een vooraanstaand predikant in Engeland en Amerika. Hij gaf onder andere het dagboek en de brieven van zijn moeder Mary Winslow uit. Eerder verscheen van hem bij De Banier: Zondaarsliefde