Aanbieding!

Lezen met de kanttekeningen, Bijbels dagboek voor jong en oud.

9,95

Beschrijving

Hardcover, 376 pagina’s.

De kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse synode in de kantlijn van de Bijbel geplaatst om de bijbeltekst te verduidelijken. Vaak citeert met de letterlijke vertaling van de Griekse of Hebreeuwse grondwoorden en geeft men verwijsteksten om Schrift met Schrift te vergelijken. De kanttekeningen zijn als hulpmiddel bij het dagelijks bijbellezen daarom zeer aan te bevelen. Vandaar opnieuw een dagboek bij de kanttekeningen.

Bij het overdenken worden een Schriftgedeelte en een Psalmvers opgegeven. De meditaties gaan over een persoon, thema of Bijbelboek. Deze zijn bij elkaar geplaatst, zodat het uitnodigt om de volgende dag de vervolgstof te lezen. In de keuze van de onderwerpen is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Ook de volgorde van de bijbelboeken wordt aangehouden. Men leest dus overdenkingen van Genesis tot en met Openbaring. In dit dagboek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de boeken Hooglied en Prediker. De feeststoffen die geen vaste datum hebben, staan als bijlage achterin, zodat dit dagboek niet aan een bepaald jaar is gebonden.

Deze uitgave kwam tot stand door samenwerking van predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Een deel van de opbrengst van de verkoop van deze bundel is bestemd voor het Deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten.