Leven door de Geest – 12 Bijbelstudies over Romeinen 8

16,99

Artikelnummer: 9789058299147 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Paperback, 166 pagina’s.

‘Leven door de Geest’  bevat twaaf bijbelstudies over het achtste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Paulus spreekt in Romeinen 8 over de Heilige Geest, die sinds Pinksteren in de gelovigen woont. Ds. Vreugdenhil legt in heldere bijbelstudies uit hoe we door de Geest worden aangenomen tot Gods kinderen, en hoe de Heilige Geest de gelovigen leidt. Te midden van alle lijden op deze aarde bidt de Geest voor ons.

De bijbelstudies zijn vol hoop, net als het slot van Romeinen 8, waarin Paulus schrijft: ‘Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere.’

Na elk hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen, die dit boek geschikt maken voor (persoonlijke) bijbelstudie.