Lessen van de Grote Meester. Gelijkenissen van de Heere Jezus. (De Fonteinserie 12+ 11)

11,50

Beschrijving

Hardcover, 115 pagina’s.

Er staan in de Bijbel veel gelijkenissen. Sommige ervan zijn zelfs heel bekend.
Een gelijkenis is een verhaal dat over het dagelijks leven gaat. Aan de hand van gewone voorbeelden laat de Heere Jezus zien hoe het toegaat in het geestelijke leven. De mensen begrepen wel de gewone, natuurlijke beelden uit het dagelijks leven die Hij gebruikte, maar niet de geestelijke inhoud ervan. Alleen aan Zijn discipelen legde Hij de diepere betekenis uit van Zijn verhaal.
De Heere Jezus had met de gelijkenissen twee bedoelingen. Het was tot een zegen of tot een vloek. Zo is het uiteindelijk met iedere preek en met elke kerkdienst. We zijn óf door genade hoorders die de geestelijke lessen uit de gelijkenissen mogen verstaan óf we blijven door het rechtvaardige oordeel van God doorleven in onze vijandige doodstaat.

Op een eenvoudige en toegankelijke manier wordt een aantal gelijkenissen van de Heere Jezus uitgelegd.

Met gespreksvragen!

Extra informatie

Serie:

Serie deel:

11