Aanbieding!

Pakket Leer der waarheid – 3 delen: De hoofdsom van de geloofsleer, De tien geboden en Het gebed des Heeren

69,50

Artikelnummer: 9789055512966 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Hardcover, 3 delen compleet,  410, 351, en 454 pagina’s.

Deel 1: ‘De hoofdsom van de geloofsleer’ is een vertaling van ‘A Body of Divinity’ van Thomas Watson. Deze Puriteinse godgeleerde heeft de hele geloofsleer op zeer praktische wijze uitgelegd. Hij volgde daarbij de bekende ‘The Assembly’s Catechism’.
De vele praktische voorbeelden en de steeds weerkerende persoonlijke toepassingen verhogen de leesbaarheid. Het is geen theoretische dogmatiek. De geloofsleer wordt als het ware functioneel gemaakt voor de praktijk van het leven. Het werk is ook zeer geschikt als bron ter voorbereiding op de catechisatie, vooral door vele treffende voorbeelden.

Deel 2: ‘De 10 geboden’ is het tweede deel van Watson uitleg over de voornaamste hoofdstukken van de leer der waarheid. Het is een vertaling van ‘The Ten Commandments’, een vervolg op ‘A Body of Devinity’. Vóór Watson elk gebod afzonderlijk behandelt, gaat hij uitvoerig in op de gehoorzaamheid aan en de liefde tot Gods geopenbaarde wil en verder op de inleiding van de Wet des HEEREN. De uitleg van elk gebod is helder en ordelijk, waarna verschillende toepassingen volgen die zeer prakticaal zijn. Dit deel heeft daarom ook betekenis voor de christelijke ethiek. Na de behandeling van de Tien Geboden volgen nog korte uiteenzettingen over Het Geloof, De Bekering, De Vruchten van het Gelezen of Gepredikte Woord, De Sacramenten en Het Gebed. Evenals de nadere verhandelingen over de geloofsleer is dit werk bijzonder geschikt ter voorbereiding op de prediking en de catechese.

Deel 3: ‘Het gebed des Heeren’ is een vertaling van ‘The Lord’s Prayer’ van Thomas Watson. Dit is het derde deel van de gehele geloofsleer, die Watson in leerdiensten heeft behandeld aan de hand van ‘The Assembly’s Catechism’. De structuur van Watsons werken is heel doorzichtig. Dit komt ook uit in de verklaring van de zes beden van het ‘Onze Vader’. Na en heldere analyse van de tekst volgen de gebruikelijke toepassingen, waarin hij nader onderwijs geeft, vermaant, het ware van het valse onderscheid en vertroost. Vooral in de zesde bede komt de zielenherder naar voren. Met grote kennis van zaken geeft Watson allerlei raadgevingen aan zielen die onder een of andere verzoeking verkeren. Als een echte puritein diept hij dit onderwerp tot in de finesses uit. Door zijn vele voorbeelden en vooral ook door zijn puntige uitspraken reikt Watson een overvloed aan stof tot nadenken aan. Iemand heeft eens gezegd: ”Wie enkele bladzijden van Watson heeft gelezen, heeft voldoende materiaal voor een catechisatieles of voor een preek.”

Deze delen zijn ook afzonderlijk te verkrijgen.

 

Extra informatie

Serie: