Joël en Amos. Profeten van het recht van God

11,20

Artikelnummer: 9789060647257 Categorie: Tag:

Beschrijving

Paperback, 104 pagina’s.

Joël
Het is niet bekend wanneer Joël profeteerde. Maar zijn boodschap is actueel voor alle tijden! Joël ziet natuurrampen, als tekenen van de Dag des Heeren. Gods volk moet zich verootmoedigen, voordat het te laat is. Wanneer die verootmoediging komt, dan blijkt Gods barmhartigheid zeer groot. Er is ontkoming, de Heere stuurt Zijn Zoon, de Leraar ter gerechtigheid, en doet Zijn Geest rusten op alle vlees. Dan vindt de grote scheiding plaats tussen Gods volk en Gods vijanden. Dan oefent de Heere gericht over wie Hem weerstaat en vervult Hij het verlangen van allen die hun heil van Hem verwachten. Ds. J. Westerink laat zien dat het boek Joël ten onrechte nogal onbekend is. 

Amos
Amos is een van de bekendste ‘kleine’ profeten. Zijn nogal opvallende optreden vindt plaats in het welvarende Tienstammenrijk. In eerste instantie valt daar zijn boodschap nog wel goed, omdat hij de volken rondom het oordeel aanzegt. Maar spoedig blijkt dat Israël zelf het zwaarste oordeel treft, juist omdat het verbondsvolk zozeer bevoorrecht is door de Heere. Vooral de leidslieden, de priesters met hun eigenwillige godsdienst hebben het oordeel zeer te duchten. Het komt voor hen onontkoombaar. Slechts een rest van het volk ontkomt eraan. De prediking van Amos is hoogst actueel en dwingt tot indringende zelfkritiek. Deze verklaring van ds. J. Westerink brengt haar dichterbij.