Hij doet welhaast uw heilzon dagen – Twaalf preken

19,95

Artikelnummer: 9789057415326 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Hardcover, 266 pagina’s.

In deze uitgave vindt u twaalf preken die gehouden zijn in verschillende gemeenten. Dat de titel genomen is uit de berijmde Psalm 43 vers 5, geeft aan de mogelijkheid en de noodzakelijkheid bij de Drie-enige God vandaan dat het Licht opgaat in de duisternis van onze actieve doodstaat.

Dat deze eenvoudige preken door de HEERE gebruikt mogen worden tot levendmaking van verloren zondaren. Dat ingeleefd mag worden in het tere Godsgemis, de diepe duisternis van onze verloren staat en daarmee te buigen voor de Rechtvaardige God. 

Groot als de eerste lichtstralen van de Heilzon Christus gaan schijnen als een heenwijzing naar de komst van Zijn Persoon. Dat Hij in het leven geopenbaard en Zijn werk verklaard mag worden in de ziel. Dat God Hem wegschenkt door recht om eens Anderen te zijn. De zoete vrucht van het eenzijdige Godswerk zij u tijdens het lezen van harte gegund: Gods welbehagen in Christus voor zo één!   

1. Een geopende hemel   –  Genesis 28 vers 12
2. Gods rechtsgangen met Jakob  –  Genesis 32 vers 24a
3. De koning vraagt naar een dode hond  –  2 Samuël 9 vers 3
4. Gods weg met Elía  –  1 Koningen 17 vers 3 en 4
5. Een goddeloze koning door God bekeerd  –  2 Kronieken 33 vers 12 en 13
6. Het aangezicht van een rechtvaardige koning  –  Spreuken 16, vers 14-15
7. Het troostwoord van de opgestane Koning aan de Kerk van alle eeuwen  –  Matthéüs 28 vers 20
8. De ware dienst des Heeren  –  Lukas 5 vers 4
9. De Levensvorst en de koning der verschrikking, de dood  –  Lukas 7 vers 11-15
10. De opwekking van Lázarus  –  Johannes 11 vers 43 en 44
11. De nalatenschap van de levende Christus  –  Johannes 16 vers 33
12. Het lijden om het goede  –  1 Petrus 2 vers 19-25