Het schathuis van de Koning. De betekenis van de tabernakeldienst (De Fonteinserie 12+ 3)

8,50

Beschrijving

Hardcover, 124 pagina’s.

Eerbiedig betreden we het heiligdom en bekijken we alles van dichtbij: het voorhof, het brandofferaltaar en het koperen wasvat, het heiligdom, de tentkleden, de tafel der toonbroden, het gouden reukaltaar en de ark. Ook het werk van de priesters, de Levieten en de hogepriester krijgt de aandacht, net als de grote verzoendag en het Loofhuttenfeest.

De hele tabernakeldienst wijst heen naar de beloofde Messias, Die met Zijn hartebloed de zonde van Zijn volk voor Gods aangezicht bedekt.

Extra informatie

Serie:

Serie deel:

3