Het huwelijksformulier. De actualiteit van het klassieke formulier.

13,99

Artikelnummer: 9789058290083 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Paperback, 104 pagina’s.

Onze samenleving is in beweging en daarmee ook de opvattingen over waarden en normen. Voor velen is de moraal even veranderlijk als de techniek. Ook de bijbelse opvattingen over d eliefde zijn aan slijtage onderhevig: liefde verwordt tot een ik-gericht, prettig gevoel, terwijl het aspect van zelfverloochening ontbreekt.

Dit denken gaat aan christenen niet voorbij. Daarom is een voortdurende bezinning op huwelijk en gezin nodig. Dominee Van Vlastuin schreef in de kerkbode van de gemeente Opheusden een aantal artikelen over het huwelijksformulier. De reacties op zijn preken over het zevende gebod brachten hem tot het bundelen en bewerken van deze materie.

In dit boekje belicht de auteur vanuit Gods Woord de inzetting en de bedoeling van het huwelijk. Hij trekt de lijnen naar onze situatie door. Zo licht het wonderlijke geheim van de liefde op. Het is niets minder dan een teken van de aanwezigheid van de Schepper.