Gereformeerd Kerkrecht in kort bestek. Toelichting op de Dordtse Kerkorde

34,90

Artikelnummer: 9789033123412 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hardcover, 313 pagina’s.

De kerk van Christus is een planting van God. Die kerk heeft een zichtbare gestalte. Daarin is ook orde nodig. En om orde te scheppen moeten er regels zijn. Daarvoor dient bijzonder de kerkorde. Dit boek bevat twee delen. Het eerste deel is een algemene inleiding, waarin inzicht gegeven wordt in de grondtrekken van het gereformeerde kerkrecht. In het tweede deel worden de artikelen van de Dordtse Kerkorde toegelicht.

Uitgaande van de Heilige Schrift geeft de auteur een praktische invulling zoals die binnen de Gereformeerde Gemeenten gestalte heeft gekregen. Verschillende keren wordt daarom ook verwezen naar nadere kerkrechtelijke uitwerkingen van de Dordtse Kerkorde door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten. Dat neemt niet weg dat ook andere kerkverbanden die de Dordtse Kerkorde hanteren er hun voordeel mee kunnen doen. 

Over dezelfde onderwerpen zijn eerder een tweetal boeken verschenen van de hand van ds. K. de Gier, de leermeester van ds. Silfhout: ‘Toelichting op de Dordtse Kerkorde in vraag en antwoord’ en ‘De geschiedenis en de kenmerken van het Gereformeerd Kerkrecht’. Deze waardevolle boeken zijn echter op een aantal punten niet meer actueel. De ontwikkelingen hebben niet stilgestaan.

Aan studenten en cursisten wordt in dit boek in kort bestek heel veel aangereikt, maar ook ambtsdragers zullen met dit naslagwerk hun voordeel kunnen doen bij de toepassing van het kerkrecht in de praktijk van het gemeenteleven. En verder is het boek bestemd voor ieder die belangstelling heeft voor het kerkrecht.