Een waarschuwend getuigenis. Tien preken

15,00

Artikelnummer: 9789077502259 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hardover, 184 pagina’s.

Ds. A. van der Meer werd op 24 november 1920 geboren. In 1962 werd hij ouderling te Monster. Drie jaar later, in 1965, werd hij daar lerend ouderling. In 1969 werd hij als zodanig bevestigd te Oosterland. Op 23 Juli 1971 werd hij aan die gemeente als predikant verbonden. Vanaf 18 augustus 1977 was Ds. van der Meer predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente van Rijssen. In November 1981 werd hij bevestigd in de gemeente van St. Philipsland. Sind november 1986 was hij predikant te Ede.

De predikaties uit deze uitgave zijn zodanig aangepast dat ze ook voor de leesdiensten in de vakante gemeenten bruikbaar zijn, de inhoud spreekt ons ernstig aan, vanwege het énige noodzakelijke dat gekend moet zijn aan deze zijde van het graf, wil het wél zijn voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Hij was een Christus prediker vanuit de leerschool Christi, en wees een ieder op: ”Zijn gangen zo vol roem en eer”, en dat aan Zijn volk gebleken door de toepassing van Zijn dierbaar hartebloed en Zijn borgbetalende gerechtigheid, die alleen verloren zondaren redt van de eeuwige dood.

Hij mocht nog spreken, nadat hij de weg van alle vlees gegaan is, doch dat kan alleen als de Heere het woord wil zalven met Zijn Geest. Mocht het nog gebruikt worden tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en het Sion Gods mocht er nog troost uit krijgen te putten, dan zal Zijn Naam alle eer en aanbidding ontvangen, in eeuwigheid. Dat zei zo, om Zijns Naams wil.