Een vast verbond gemaakt (Genadeverbond 1)

14,90

Artikelnummer: 9789055514878 Categorie: Tag:

Beschrijving

Hardcover, 166 pagina’s.

Over de bediening van het genadeverbond van Adam tot Abraham.
In de bediening van het genadeverbond worden vier perioden onderscheiden: van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus en vanaf de geboorte van Christus tot heden. In een serie van vier deeltjes geeft de schrijver een uiteenzetting over de bediening van dit verbond. Elk deeltje bespreekt een van de perioden. De schrijver probeert op eenvoudige wijze vanuit de Schrift aan te tonen hoe de Heere deze bediening gestalte heeft gegeven en hoe Hij dit verbond uit louter genade aan gevallen mensen heeft geschonken. Velen worstelen met de betekenis van de leerstukken uit de geloofsleer, niet het minst als het gaat over het wezen en de bediening van het genadeverbond. Hopelijk mag deze serie bijdragen tot het verstaan van de oude waarheid van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Onmisbaar is echter het bevindelijk te leren.

In dit eerste deeltje komt de periode van Adam tot Abraham aan de orde. Er is nog geen duidelijke verbondsopenbaring en er zijn nog geen sacramenten ingesteld. De Heere openbaart Zich aan enkele personen. De uitleg die de schrijver hiervan geeft, werpt soms een verrassend licht op de beschreven feiten en gebeurtenissen.

Extra informatie

Serie:

Serie deel:

1