Een kind van de Koning. Leven en sterven van Margaretha Vermeer

12,90

Beschrijving

Hardcover, 44 pagina’s.

Dit prentenboek gaat over Grietje Vermeer uit Vianen.
Ze heeft in haar leven veel moeten lijden.

Satan dacht: ik heb gewonnen!
God komt nooit meer aan Zijn eer.
Nooit meer kan iemand zalig worden.
Nooit is er verlossing meer.

Maar de duivel had de strijd verloren.
De Heere zei: ‘Dit meisje is Mijn kind.’
Hij was ook voor haar op aarde gekomen.
Om te lijden en te sterven voor al haar zonden.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij is op Zijn schouders; en men noemt
Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid,
Vredevorst. (Jesaja 9:5)