Een Christelijke samenspraak uit Gods Woord over het onderscheid tussen de Wet en het Evangelie

14,40

Artikelnummer: 9789491272547 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hardcover, 119 pagina’s.

Datheen wenste dat dit werkje door velen gelezen zou worden, want hij schrijft in zijn inleidend woord:
Opdat u dan deze troostelijke samenspraak tot gerustheid uwer consciëntie onderzoeken mocht, heb ik het u schriftelijk tot een heerlijke gedachtenis …. willen toesturen, hopende dat God deze kleine arbeid voor uw en vele andere harten tot troost bevorderlijk en liefelijk zal laten zijn, tot de tijd dat de Heere wat beters geven zal. U hiermee vriendelijk biddende, dat gij het in dank ontvangen wilt en hetzelve overlezen en u daarmee troosten,  …. opdat wij, samen met al Gods uitverkorenen, in het ware geloof, dat door de liefde krachtig is, wandelende, volstandig tot het einde volharden en namaals eeuwiglijk mogen zalig worden.