Debora, de moedige vrouw (Het Woord van de Koning 5)

7,95

Artikelnummer: 9789055516438 Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

Hardcover, 46 pagina’s.

Het is weer mis.
Vreemde sol-da-ten lopen
loerend en rovend rond.
Het zijn knechten van koning Jabin.
Hij is de baas in Is-ra-el.
Het was een straf van de Heere
omdat het volk Is-ra-el de af-go-den diende.

Maar de Heere is getrouw.
Als Hij het volk hoort roepen
denkt Hij aan Zijn verbond.

De-bo-ra is een moe-di-ge vrouw.
Ze vreest de Heere en heeft Zijn volk lief.
Zij geeft het volk raad.
De-bo-ra krijgt een opdracht van de Heere.
Zij moet Barak bevel geven dat alle
sterke mannen uit Is-ra-el onder
zijn bevel met de vij-an-den moeten strijden.
De Heere zal hen bijstaan.

Dit boekje kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.
AVI 6 / AVI M5

Extra informatie

Serie:

Serie deel:

5