De verlossing door het geloof

11,90

Artikelnummer: 9789057413841 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hardcover, 89 pagina’s.

Het Evangelie naar Paulus. Preken over de Romeinenbrief.
De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen is een schitterende uiteenzetting van de leer der zaligheid. Het omschrijft de ellende van de mens, vervolgens de verlossing door het geloof in de Heere Jezus Christus en daaropvolgend een beschrijving van het leven met Christus. Dit leven wordt gekenmerkt door strijd tegen het inwonend verderf en een roemen in de genade van de Heere Jezus. Tegelijkertijd wordt het leven met de Heere gekenschetst door de vaste zekerheid dat de Heere Zijn volk volkomen zal zalig maken en dat er niets is wat ons scheiden kan van de liefde van Christus.’Het is mijn verlangen, dat het wonder van Gods reddende genade, die zo heerlijk verkondigd wordt in de brief van Paulus aan de Romeinen, tot zegen mag zijn voor velen.’Ds. G.R. Procee’
Ds. Procee is predikant in de Christelijke Gerefor­meerde Kerken. Hij dient de gemeente van Middelharnis.