De spelonk van Adullam – 10 preken

15,95

Artikelnummer: 9789057411618 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hardcover, 200 pagina’s.

De Heere riep ouderling Spaans uit Corsica, die van beroep agrariër was, tot het wonderlijke ambt van herder en leraar. On 1980 werd hij toegelaten tot de studie. Sinds 8 november 1984 mag ds. Spaans de Netherlands Reformed Congregation van Norwich (Canada) dienen. Hier werd hij door zijn hooggeachte leermeester, wijlen ds. W.C. Lamain, bevestigd. Het was één van de laatste ambtelijke werkzaamheden die ds. Lamain verrichtte buiten zijn eigen gemeente Grand Rapids. De prediking en het onderwijs van ds. Lamain zijn voor ds. Spaans tot rijke zegen geweest. Het is dan ook te begrijpen dat hij in zijn preken soms herinneringen aan ds. Lamain verteld.

Tien preken:
1. Jozef en zijn broeders (Genesis 42:21)
2. In twintig jaar geen oplossing voor Jakob aangaande Jozef (Genesis 45:24-28)
3. De spelonk van Adullam en haar bewoners (1 Samuël 22:1 en 2)
4. Een troostvol woord in een donkere tijd (Jesaja 45:21b-22)
5. De farizeeër en de tollenaar (Lukas 18:9-14)
6. De heilige oorlog tussen het vlees en de geest (Romeinen 7:24-26)
7. De troost van Gods Kerk (1 Korinthe 1:25 en 26a)
8. Gods genade verheerlijkt in het hart van Onésimus (Filémon:10-12)
9. Een speciaal woord aan de vreemdelingen (1 Petrus 1:3-4)
10. Een ernstige vermaning uit de Heilige Schrift in een zeer donkere tijd (2 Petrus 1:19)