De rechte Leer verklaard – Dordtse Leerregels

9,95

Artikelnummer: 9789463700221 Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

Paperback, 87 pagina’s.

Catechisatiemethode (twintig lessen over de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten)
Deze catechisatiemethode biedt handreiking aan jongeren van nu die bij het leren sterke behoefte hebben aan praktische herkenning. Bronnen uit de Bijbel, de belijdenis-geschriften, de kerkgeschiedenis en de actualiteit zijn daarbij onmisbaar. Zo kan tevens geprobeerd worden om de catechisanten weerbaarder te maken in een sterk ontker-stende omgeving waarin zij hun plaats innemen.
De opzet is gelijk aan de twee reeds eerder verschenen methodes Aan het Woord getrouw, De enige troost en Voorbeeld der Goddelijke Waarheden. Op de linker pagina staan vragen en antwoorden over een of meer paragrafen uit de Dordtse Leerregels. Op de rechter pagina is een Leestekst opgenomen vanuit een voor de betreffende les centrale Bijbeltekst.
Daaronder staan de Kernbegrippen. Die helpen om allerlei uitdrukkingen en moeilijke woorden te begrijpen. Daarna volgen er twee verwerkingspaginaÂ’s onder de titel Ankerplaatsen. Die bieden catechisanten de gelegenheid om de leerstof een plaats te geven in hun leefwereld en manier van praktisch denken en doen. Zo komen theorie en praktijk bij elkaar.