De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave.

12,99

Beschrijving

Paperback, 96 pagina’s.

De Heidelbergse Catechismus is na meer dan vier eeuwen nog steeds erg geliefd. Dit belijdenisgeschrift is een leidraad voor leerdiensten en het wordt besproken op de catechese. Ook veel scholen lezen er met de kinderen uit. Door de verandering van onze taal wordt de tekst echter steeds moeilijker leesbaar. Het gevolg is dat de Heidelbergse Catechismus steeds minder gelezen en begrepen wordt.

Om de inhoud weer dicht bij de mensen te brengen, heeft dr. W. Verboom de tekst herschreven en waar nodig ingekort. Uitgangspunt daarbij was recht doen aan de inhoud van de catechismus en tegelijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de taal van deze tijd. het resultaat is een prettig leesbare tekst die de lezer weer onder de indruk brengt van de concreetheid en de actualiteit van dit klassieke boek. Moeilijke woorden worden uitgelegd, ook is soms een catechismusvraag toegevoegd. Met deze nieuwe weergave hoopt dr. Verboom de Heidelbergse Catechismus te behouden voor nieuwe generaties.