De Heidelberger. De Heidelbergse Catechismus

49,90

Beschrijving

Hardcover, 791 pagina’s.

Ds. Chr. van der Poel (1932-2016) diende van 1965 tot zijn emiritaat in 2001 de Gereformeerde Gemeente in Yerseke en mocht binnen het kerkverband verschillende functies vervullen.
Het initiatief om tot deze verklaring van de Heidelbergse Catechismus te komen, werd genomen door enkele leden van de gemeente in Yerseke.

In deze preken, die door ds. Van der Poel in de loop der jaren werden uitgesproken, confronteert hij de lezer op eenvoudige, indringende wijze met de aloude leer die de zondaar op het diepst vernedert en God in Christus op het hoogst verheerlijkt. Het was zijn hartelijke wens dat deze verklaring van Sions troostboek zou mogen dienen tot onderwijs en vertroosting, tot verheerlijking van Gods Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.