De erfenis geschonken – Tien preken met levensschetsen van predikanten rondom het Reveil

18,95

Beschrijving

Hardcover, 240 pagina’s.

De eenvoud die deze preken kenmerkt, gaat niet ten koste van de diepgang. Op een onderscheidende manier worden onbekeerden, zoekenden en kinderen van God aangesproken. Telkens klinkt het tot de harten: ‘Kent u dit?’ en: ‘Is dat uw begeerte?’ En de vraag wordt ook niet genegeerd: ‘Bij welk volk hoort u?’

Een ander aspect is de ernst van èn de hoop op de eeuwigheid die deze preken doortrekt. In het bijzonder komt dit naar voren in de preken van ds. J.W. Felix en ds. A. van Herwaarden. De preek van ds. Van Herwaarden spreekt nog te meer aan, als we denken aan zijn aangrijpende levenseinde. 

Ook de tijdsomstandigheden worden geduid. Dit komt nadrukkelijk naar voren in de preek van ds. A.M. MacPherson. De straffende roede van God wordt gezien in de aardappelziekte; ziekte onder het vee, en de watersnood in de Bommelerwaard. Daarbij trekt hij de lessen hoe de hoorders zich daaronder te gedragen hebben. 

Ds. L.H. Oosten voorzag deze uitgave van een historische inleiding en ds. N. den Ouden van een woord vooraf.

Deze preken zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en kunnen ook worden gebruikt in leesdiensten.

Woord vooraf door ds. N. den Ouden
Kerkhistorische inleiding door ds. L.H. Oosten
Verantwoording door A.B. Goedhart
– Ds. C.C. Callenbach (1803-1873) Het getuigenis van de Geest:  Romeinen 8 vers 16
– Dirk Adrianus Detmar (1774-1844) Jozef vreest God 51; Genesis 39 vers 9b
– Ds. J.W. Felix (182448-1904) Overwinning door Jezus Christus: 1 Korinthe 15 vers 55-57
– Ds. D. Gildemeester (1825-1869) Het gebed het beste wapen: Exodus 17 vers 8-16
– J.H. Guldenarm (1824-1907) Paulus in Rome 111: Handelingen 28 vers 17-22
– Ds. A. van Herwaarden (1815-1855) Sterven en oordeel: Hebreeën 9 vers 27
– Ds. J.J. Knap (1806-1865) De voortdurende verzuchting van een gelovige: Hooglied 1 vers 4a
– Ds. A. MacPherson (1815-1887) Verootmoediging: 1 Petrus 5 vers 6
– Ds. B. Moorrees (1780-1860) De oneindige rijkdom van Gods genade: 1 Korinthe 6 vers 11
– Ds. S.H. Sypkens (1805-1844) Het grote Avondmaal: Lukas 14:16-24
– Gedicht I. da. Costa
– Gedicht Christien de Priester