De enige troost – Deel 2. Catechisatiemethode over de Heidelbergse Catechismus (Zondag 19 t/m 34)

9,95

Beschrijving

Hardcover, 89 pagina’s. 

Deel 2 Catechisatiemethode over de Heidelbergse Catechismus (Zondag 19 t/m 34) 
Alle lessen zijn ingedeeld in een vaste volgorde. De eerste pagina geeft de vragen van de Heidelbergse Catechismus. Op de tweede pagina volgt de Leestekst: een leesstukje dat een korte samenvatting geeft van het onderwerp met behulp van een erbij passende Bijbeltekst. Daaronder staan de Kernbegrippen. Die helpen om allerlei uitdrukkingen en woorden te begrijpen, die in de huidige taal steeds minder worden gebruikt. Van bijzondere betekenis zijn de Leervragen en de Ankerplaatsen die op de derde en vierde pagina van iedere les staan. Ankerplaatsen dienen om de leer van de Bijbel te verankeren. Hiervoor worden voorbeelden gebruikt uit het dagelijks leven en uit het geestelijk leven van Gods kinderen. Zo komen theorie en praktijk bij elkaar.

Extra informatie

Serie:

Serie deel:

2