De bekering van Zacheüs. Tien preken over Lukas 19:1-10

10,75

Artikelnummer: 9789072048004 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hardcover, 139 pagina’s.

Deze uitgave bevat tien preken van ds. J.P. Paauwe naar aanleiding van Lukas 19 vers 1-10. 

‘Door de nood gedreven zocht Zacheüs de Heere Jezus te zien, wie Hij was. Om dat doel te bereiken, viel Zacheüs niets moeilijk. Hij klom op een boom, een wilde vijgenboom staat er, ‘opdat hij Hem mocht zien, want Hij zou door dien weg voorbijgaan.’ Daardoor maakt Zacheüs zich bespottelijk in de ogen van zijn omgeving, maar hij kon aan zijn omgeving niet denken: er was een te grote nood, te grote jammer en ellende in het hart van Zacheüs. Zacheüs deed dus veel, maar let wel, geliefden, wat hij doen moest, deed hij niet. Hij kon dat niet doen! De Zoon Gods houdt stil voor de boom, spreekt Zacheüs toe, noemt hem bij zijn naam, zeggende: Zacheüs, haast u en kom af, want Ik moet heden in uw huis blijven.’ En dáár vangt het rechte geloofswerk aan. Hoor wat er volgt: ‘En hij haaste zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.’ Zacheüs opent zijn hart en zijn huis voor Christus en terstond openbaren zich de blijken van de waarachtige bekering des harten.’